Tyske messer

Tyskland er messelandet nummer én i verden når det kommer til internasjonale messer. Omkring to tredjedeler av verdens ledende messer innen ulike industrier arrangeres i Tyskland. Hvert år avholdes omtrent 150 internasjonale messer med til sammen over 180 000 utstillere og rundt ti millioner besøkende!

Det viktigste karaktertrekket til de tyske messene er den internasjonale appellen. Mer enn halvparten av utstillerne kommer fra andre land enn Tyskland, og omtrent én tredjedel kommer fra land utenfor Europa. Av de alle besøkende kommer omtrent hver femte fra utlandet. I tillegg har Tyskland hvert eneste år et unikt antall regionale messer for fag- og privatpersoner, hvor rundt 50 000 utstillere og seks millioner besøkende deltar.

Det totale hallarealet som de 22 tyske messeområdene utgjør, er på svimlende 2,8 millioner kvadratmeter. På ti av messeområdene er hallkapasiteten på over 100 000 kvadratmeter; tre av verdens fem største utstillingsområder ligger i Tyskland. De tyske messearrangørene har en samlet omsetning på mer enn 3 milliarder euro. Når det gjelder omsetning, er fire av verdens ti ledende messer i nettopp Tyskland.

News

Vi hjelper til med en vellykket messedeltakelse

Fellesstand

Norsk-Tysk Handelskammer organiserer ulike fellesstands for norske bedrifter på tyske messer. Dette gjør det mulig for norske bedrifter å gå sammen om en egen norsk stand og markedsføre seg samlet. Allikevel legges det vekt på å få fram hver bedrifts egenart. Messenes egne markedsføringseksperter hjelper til med den praktiske gjennomføringen.

Økt oppmerksomhet

En fellesstand betyr mer oppmerksomhet og gjør det enklere å komme i kontakt med nye kontakter. En fellesstand gjør også kostnadene for hver enkelt bedrift lavere og hjelper dermed spesielt små og mellomstore bedrifter med å presentere seg på best mulig måte.

Våre tjenester

Vi hjelper til med både planlegging og gjennomføring

 • Påmelding, oppføring i messekatalog og hjelp til å finne egnet plassering av standen
 • Rådigvning og anbefalinger ved byggingen av standen
 • Assistanse ved tekniske installeringer
 • Anbefaling av steder for innkvartering
 • Koordinering ved deltakelse på fellesstands
 • PR for selve messeselskapene
 • Markedsføring i aktuelle messetidsskrifter og andre medier
 • Organisering av reiser for både enkeltpersoner og grupper til messer og andre arrangementer
 • Organisering av pressekonferanser
 • Organisering av kongresser og seminarer

Hvorfor Tyskland?

Geopolitisk beliggenhet

 • I hjertet av det europeiske indre marked
 • Internasjonalt marked helt i nærheten
 • Øst-Europas fremtidige marked
 • Besøkende og utstillere fra mer enn 180 land

Infrastruktur av høy kvalitet

 • Moderne trafikkinfrastruktur
 • Høy funksjonalitet og behagelig atmosfære på messeområdene
 • 20 prosent av den samlede, globale messekapasiteten
 • 3 av verdens 5 største messeområder

Arrangementer av høy kvalitet

 • Langsiktig realisering av messekonsepter
 • Få tematiske overlappinger
 • 2/3 av alle verdensledende messer

Vi er representant for