Studieturer & konferanser

Norsk-Tysk Handelskammer har lang erfaring med å gjennomføre studieturer og organisere delegasjonsreiser til Tyskland. Våre opplegg skal være lærerike og inspirerende samt legge til rette for erfaringsutveksling mellom de norske deltakerne og de tyske samarbeidspartnerne.

Vi legger til rette for faglig utveksling

Skreddersydde studieturer

Vi skreddersyr faglige program for bedrifter, kommuner, fylkeskommuner, politikere, interesseorganisasjoner, forbund, o.l. Norsk-Tysk Handelskammer har et omfattende nettverk i de fleste bransjer, både på statlig- og bedriftsnivå i Tyskland. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker å ta en prat om muligheter for deres organisasjon.

Konferanser

Benytt anledningen til å utveksle ideer på en av våre bilaterale og bransjespesifikke konferanser. Her kan tjenester og produkter presenteres overfor en relevant faggruppe. Mange bedrifter har allerede funnet sine partnere på denne måten.

Matchmaking

Ved et matchmakingsarrangement får både tyske og norske selskaper mulighet til å presentere seg og sine produkter. I et første møte med potentielle partnere kan man utveksle kunnskap og utforske mulighetene for samarbeid innenfor rammene av et faglig arrangement.

Eksportprogram for tyske leverandører

Gjennom offentlige eksportprogram i Tyskland arrangerer vi ulike forretnings- og studiereiser for tyske leverandører til Norge. Disse reisene inneholder ofte enten konferanser eller møter hvor norske bedrifter har mulighet til å møte de tyske bedriftene, og slik komme i kontakt med mulige samarbeidspartnere.