Rett & skatt

Våre norske og tyske jurister behersker begge språk og føler seg hjemme i begge lands rettssystem og regelverk. I tillegg til våre hovedområder skatt og avgift, tilbyr vi også rådgivning innenfor selskapsrett, handelsrett, arbeidsrett, trygderett og avtalerett.

© I. Hendel, AHK Norwegen

Vi etablerer tyske selskaper i Norge og følger opp selskapenes dokumentasjons- og rapporteringsplikter. Vår språklige og faglige kompetanse kan også benyttes i kontraktsforhandlinger og samtaler med norske oppdragsgivere.