© Fotolia

Industri 4.0

Norsk-tysk plattform for fremtidens industri

Hva er industri 4.0?

Etter flere år med utflytting til lavkostland i Asia og synkende markedsandeler for norsk og europeisk industri, har den raske og disruptive teknologiutviklingen innen robotisering og digitalisering ført til at mange nå ser med nytt håp på industriens fremtid. Et av de landene som er mest ambisiøse på vegne av industriens fremtid i Europa, er Tyskland.

Les mer

Det politiske rammeverket i Tyskland

Innovasjonsprogrammet «Industrie 4.0» ble initiert i forbindelse med implementeringen av det tyske næringsdepartementets handlingsplan for høyteknologi fra 2014, med tittelen «Innovations for Germany». Handlingsplanen skal sikre konsistens gjennom hele Tysklands innovasjonspolitikk, for slik å maksimere verdiskapningen. 

Les mer

Fremtidens arbeidsliv

Hvordan ser morgendagens arbeidsplass ut, og hvilke egenskaper trenger morgendagens arbeidstaker? Mennesket forsvinner ikke fra fabrikken, på tross av at produksjonsprosessene helautomatiseres. Oppgavene som utføres vil likevel endre karakter, noe som betyr at de ansatte må tilegne seg ny kompetanse for å være i stand til å utføre sine nye oppgaver. 

Les mer

Yrkesfaglig utdanning og livslang læring

Tyskland satser aktivt på utdanning av fremtidens arbeidstaker. Innen yrkesfag (vgs-nivå) er Tyskland kjent for sin todelte yrkesopplæring, eller «Duale Ausbildung» som opplæringsmodellen heter på tysk. Det finnes også duale modeller innen høyere yrkesfaglig utdanning (høyskole/- universitetsnivå), men det er yrkesopplæringen på lavere nivå som utgjør selve kjernen i det tyske systemet.

Les mer

Våre aktiviteter innen industri 4.0

59 tyske bedrifter og organisasjoner

59 tyske bedrifter og organisasjoner har vært involvert i våre studieturer, seminarer og konferanser.

 

 

 

© Pexels
11 studieturer

Norsk-Tysk Handelskammer har siden 2015 organisert elleve studieturer med industri 4.0 og fagkompetanse som tema.

© Pexels
2 seminarer og konferanser

Norsk-Tysk Handelskammer har organisert to seminarer og konferanser med industri 4.0 som tema.

 

 

 

344 norske deltakere

Norsk-Tysk Handelskammer har hatt totalt 344 norske deltakere på sine industri 4.0-arrangementer.

9 destinasjoner

Norsk-Tysk Handelskammer har organisert industri 4.0-studieturer til totalt ni destinasjoner i Tyskland. Disse er München, Augsburg, Stuttgart, Düsseldorf, Wolfsburg, Hannover, Berlin, Hamburg og Bielefeld.

 

 

 

© HMTG/Lars Gerhardts