Interkulturell kompetanse

Teamarbeid kan styrkes ved at kulturforskjeller tillegges mer vekt innen tysk-norsk samarbeid. Hva er forskjellene i interkulturell samhandling? Hvor er likhetene? Hvilke muligheter finnes for konfliktløsning? Kursholderen Kerstin Kraass har mange års erfaring innen interkulturell trening.

© FR, AHK Norwegen

For et vellykket bilateralt samarbeid

Mange internasjonale forretningsforbindelser strander på grunn av frustrasjon, misnøye og manglende kulturell kompetanse. Når slike situasjoner oppstår, har vi lett for å legge skylden på de andre eller utenforliggende omstendigheter, heller enn å undersøke om vår egen oppførsel kan være noe av årsaken.

Historisk sett er Norge og Tyskland nært forbundet. En vanlig oppfatning er derfor at tyskere og nordmenn har mye til felles og at de har lett for å samarbeide. Allikevel er forskjellene, spesielt i arbeidslivet, store. Dette kan påvirke og vanskeliggjøre samarbeidet: Beslutningsprosesser, hierarki, kommunikasjonskultur, lederstil samt arbeidstid er bare noen av eksemplene hvor forskjellene mellom norsk og tysk arbeidskultur er spesielt store.

Er man bevisst på hvordan forskjellene kan påvirke samarbeidet har man gode forutsetninger for å forhindre misforståelser og opprette et godt samarbeid. For å få til dette er det viktig å tilegne seg interkulturell handlingskompetanse, være bevisst på at kulturforskjeller eksisterer samt å se verdien av nettopp disse forskjellene og hvordan det kan berike ens eget verdisett.

Generell interkulturell rådgivning

 • For bedrifter som skal starte opp i Norge eller Tyskland
 • Mål: Innføring i kulturelle forskjeller mellom norsk og tysk arbeidskultur
 • In-house arrangement i bedriftens lokaler
 • Varighet: 2 timer
 • Ubegrenset deltagerantall

Individuell opplæring med oppfølging i det nye landet

 • For nordmenn/tyskere som skal jobbe eller allerede jobber i Norge/ Tyskland
 • Mål: Opplæring tilrettelagt det spesifikke landet, formidling av landets hverdags- og arbeidsliv
 • Oppfølging og coaching under oppholdet eller under etableringen
 • Faste, tilrettelagte feedback-samtaler etter opplæringsmålene
 • Opplæringssted etter avtale med kunde
 • Varighet: 1 dag pluss coaching

Interkulturell teamtrening

 • Teamene består av både nordmenn og tyskere
 • Mål: Formidling av kulturelle forskjeller og ulikheter som kan føre til misforståelser i samarbeidet 
 • Nettbasert spørreskjema til deltagerne for å kartlegge holdninger og analysere omstendighetene de er under
 • Oppfølgning etter teamtreningen
 • Opplæringssted i samsvar med kunden
 • Varighet: 1 dag
 • Opptil 24 deltagere

Prosjektbasert opplæring

 • For nordmenn og tyskere utstasjonert i det andre landet
 • Mål: Formidling av interkulturell handlingskompetanse
 • Kulturell akutthjelp: Medarbeidere kan kontakte kursholder for råd om faktiske problemstillinger
 • Opplæringssted i samsvar med kunden
 • Varighet: 1 dag
 • Opptil 12 deltagere

Opplæring for utsendinger

 • For kundebehandlere, selgere, håndverkere, bygg- og anleggsarbeidere, servicearbeidere osv.
 • Mål: Interkulturell handlingskompetanse for spesielle temaområder
 • Kulturell akutthjelp: Medarbeidere kan kontakte kursholder for råd om faktiske problemstillinger
 • Opplæringssted i samsvar med kunden
 • Varighet: 1 dag
 • Opptil 12 deltagere

Opplæring for ledere

 • For ledere
 • Mål: Interkulturell ledertrening som omhandler forskjell på lederstil, kommunikasjonskanaler, hierarki, beslutningsprosesser, møtekultur, feedback, kritikk og belønningssystemer
 • Individuell coaching
 • Opplæringssted i samsvar med kunden
 • Varighet: 1 dag, pluss individuell coaching
 • 1-6 deltagere