Styret og rådet

© FR, AHK Norwegen

Styre

Styret skal støtte kammeret i dets arbeid, se til at kammerets målsetninger nås, beslutte retningslinjer for forretningsdriften og ivareta interessene til medlemmene. Styret består av seks til tolv medlemmer. Så sant det er mulig, skal medlemmene av styret:

 • Bestå av halvparten tyske og halvparten norske statsborgere
 • Komme fra bransjer som gjenspeiler de norsk-tyske handelsforbindelsene
 • Være aktiv deltaker i forretningslivet 
 • Ikke være et personlig medlem, men representere et medlemsfirma

Oppgaver

 • Velge president, visepresident og økonomisk tillitsmann blant styrets medlemmer
 • Utnevne hhv. avsette administrerende direktør. Utnevnelse skjer på bakgrunn av kandidater foreslått av DIHK
 • Utnevnelse av en valgkomité bestående av minst tre medlemmer fra råd og styre
 • Utarbeide årsberetning til generalforsamlingen
 • Foreta eventuelle ekskluderinger av medlemmer
 • Ta stilling til årlige budsjetter og årsoppgjør som blir fremlagt av administrerende direktør.
 • For øvrig er styret ansvarlig for alle spørsmål som ikke uttrykkelig er forbeholdt generalforsamlingen eller administrerende direktør.

Medlemmer i styret


Råd

Rådet består av ledende personligheter innen begge lands næringsliv. Rådet skal fremme kammerets interesser og skal yte nødvendig bistand og beskyttelse. Rådet har én president, to visepresidenter samt åtte til ti videre medlemmer. Presidenten, visepresidentene samt rådsmedlemmene utnevnes på grunnlag av styrevedtak. Funksjonstiden er to år og kan forlenges.

Medlemmer i rådet

Styret

Anne Marit Panengstuen

President

CEO, Siemens AS, Oslo

Hans-Joachim Polk

Visepresident

Member of the Executive Board, Verbundnetz Gas AG, Leipzig

Stefan Marx

Økonomisk tilitsmann

Branch Group AS, Oslo

Axel Demmer

Head of Department, Strategic Research Planning and Communication, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Aachen

Kjetil M. Ebbesberg

Executive Vice President Rolled Products, Vorstand Norsk Hydro ASA, Hydro Aluminium Deutschland GmbH, Grevenbroich

Michael Lehfeldt

Senior Advisor, Corporate HESQ, Yara International ASA, Oslo

Helge Otto Mathisen

Executive Vice President Communication and Public Affairs, Color Line AS, Oslo

Thore Pedersen

Executive Vice President Finance and Administration, Robert Bosch AS, Ski

Kathrin Rohloff

CEO, kta Naval Systems

Marius Steen

Owner, Bertel O. Steen AS, Oslo

Liv Monica Stubholt

Partner, Advokatfirma Selmer DA

Olaf Tronsgaard

Head of Staff, Baltic Division, Group Management, DnB Bank ASA, Oslo

Rådet

Dr. Ing. Odd Myklebust

President

Research Director, SINTEF Manufacturing, Raufoss

Werner Koopmann

Visepresident

Director international Affairs, IHK Lübeck / IHK zu Kiel, Kiel

Martin Bachmann

Member of the Board for E&P, Wintershall Holding GmbH, Kassel

Werner Fuchs

President, TINEX AS, Oslo

Carl-Jørgen Greidung

Project Manager Commercial Develpment, Statnett SF, Nydalen

Ulrike Haugen

Chief Communications Officer, DNV GL

Paul Hegna

Vice President Communication and CSR, Møller Mobility Group, Oslo

Dr. Gisle Nondal

R&D Manager, GCE Subsea

Dr. Carsten Polenz

Vice President Industrie 4.0 and Internet of Things, SAP

Olav Skalmeraas

Country Manager, Equinor, Berlin

Tormod Sortehaug

Director Marketing, Ekornes Möbelvertriebs GmbH, Hamburg

Leandro Tonidandel

Country Manager, Lufthansa German Airlines, Oslo

Dr. Jürgen Tzschoppe

Executive Vice President International Power, Statkraft AS, Oslo