Styret og rådet

© FR, AHK Norwegen

Styre

Styret skal støtte kammeret i dets arbeid, se til at kammerets målsetninger nås, beslutte retningslinjer for forretningsdriften og ivareta interessene til medlemmene. Styret består av seks til tolv medlemmer. Så sant det er mulig, skal medlemmene av styret:

 • Bestå av halvparten tyske og halvparten norske statsborgere
 • Komme fra bransjer som gjenspeiler de norsk-tyske handelsforbindelsene
 • Være aktiv deltaker i forretningslivet 
 • Ikke være et personlig medlem, men representere et medlemsfirma

Oppgaver

 • Velge president, visepresident og økonomisk tillitsmann blant styrets medlemmer
 • Utnevne hhv. avsette administrerende direktør. Utnevnelse skjer på bakgrunn av kandidater foreslått av DIHK
 • Utnevnelse av en valgkomité bestående av minst tre medlemmer fra råd og styre
 • Utarbeide årsberetning til generalforsamlingen
 • Foreta eventuelle ekskluderinger av medlemmer
 • Ta stilling til årlige budsjetter og årsoppgjør som blir fremlagt av administrerende direktør.
 • For øvrig er styret ansvarlig for alle spørsmål som ikke uttrykkelig er forbeholdt generalforsamlingen eller administrerende direktør.

Medlemmer i styret


Råd

Rådet består av ledende personligheter innen begge lands næringsliv. Rådet skal fremme kammerets interesser og skal yte nødvendig bistand og beskyttelse. Rådet har én president, to visepresidenter samt åtte til ti videre medlemmer. Presidenten, visepresidentene samt rådsmedlemmene utnevnes på grunnlag av styrevedtak. Funksjonstiden er to år og kan forlenges.

Medlemmer i rådet

Styret

Anne Marit Panengstuen

President

Konsernsjef, Nortura SA, Oslo

Ulrike Haugen

Visepresident

Chief Communications Officer, DNV GL, Oslo

Stefan Marx

Økonomisk tillitsmann

Branch Group AS, Oslo

Axel Demmer

Head of Department, Strategic Research Planning and Communication, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT, Aachen

Rønnaug Sægrov Mysterud

Vice President, Head of EU Affairs, Norsk Hydro

Michael Lehfeldt

Senior Advisor, Corporate HESQ, Yara International ASA, Oslo

Helge Otto Mathisen

Executive Vice President Communication and Public Affairs, Color Line AS, Oslo

Thore Pedersen

Executive Vice President Finance and Administration, Robert Bosch AS, Ski

Svein Oftedal

Administrerende direktør, Würth Norge AS, Oslo

 

 

Marius Steen

Owner, Bertel O. Steen AS, Oslo

Liv Monica Stubholt

Partner, Advokatfirma Selmer DA

Olaf Tronsgaard

Senior Advisor, Portfolio Rebalancing and Restructuring Divison, DnB Bank ASA, Oslo

Rådet

Dr. Ing. Odd Myklebust

President

Research Director, SINTEF Manufacturing, Raufoss

Werner Koopmann

Visepresident

Director international Affairs, IHK Lübeck / IHK zu Kiel, Kiel

Tom Ludvigsen Eng

Senior Vice President, Head of Tomra Sorting Solutions Recycling and Mining, Tomra Sorting AS, Asker

 

 

Arne Lorvik

Director Møller Logistikk, Lillestrøm

 

 

Carl-Jørgen Greidung

Project Manager Commercial Development, Statnett SF, Nydalen

Kathrin Rohloff

CEO, kta Naval Systems, Kongsberg

 

 

Bjarne Lauritz Bull-Berg

Country Manager and Vice President, Equinor Deutschland GmbH, Berlin

 

 

Dr. Gisle Nondal

R&D Manager, GCE Subsea

Geir-A. Remmem

CEO, Bertel O. Steen Industri AS, Oslo

 

 

Dr. Matthias Geiger

Juridisk direktør, Siemens AS, Oslo

 

 

Tormod Sortehaug

Director Marketing, Ekornes Möbelvertriebs GmbH, Hamburg

Dr. Jürgen Tzschoppe

Executive Vice President International Power, Statkraft AS, Oslo

Ærespresidenter i Norsk-Tysk Handelskammer

Tore Steen

Ærespresident

Fhv. Direktør, Bertel O. Steen A/S, Skårer

Hans Lødrup

Ærespresident

Fhv. Styreformann, Siemens AS, Oslo

Rolf Askvig Engelhardtsen

Ærespresident

Fhv. Styreformann, Lyche AS, Drammen