Annonsepriser Connect 2019

Connect

 • Tospråklig næringslivsmagasin
 • Connect tar opp aktuelle trender og henter inn ekspertmeninger for å belyse nye sider av temaene
 • Utgiver: Norsk-Tysk Handelskammer
 • Magasinet har et opplag på 2 500 og når ut til 7 500 lesere bestående av næringslivsrepresentanter og beslutningstakere fra ulike bransjer i Norge og Tyskland
 • Connect gis ut både på papir og på nett

Annonser

 • Målrettet distribusjon gir våre annonsekunder det riktige publikummet
 • Annonsene plasseres ved siden av redaksjonelt innhold
 • I den digitale utgaven blir alle annonser lenket til hjemmeside eller annet ønsket innhold 
 • Connect når ut til kjøpesterke lesere
 • Ved bestilling for et helt år (fire etterfølgende utgaver) gis det rabatt på 20 prosent
 • Medlemsbedrifter, partnere og premium partnere ved Norsk-Tysk Handelskammer får hhv. 10, 20 og 50 prosent rabatt

Annonseformat / -priser

1/4 side

 • Stående: 52 x 275 mm
 • Liggende: 210 x 68 mm
 • En annonse: 7 500 NOK
 • Fire annonser: 24 000 NOK (4 x 6 000 NOK)

Modulannonse

 • Vårt format for små og mellomstore bedrifter uten egne grafikere
 • Annonsekunder leverer et bilde, overskrift, en tekst med maksimalt 85 ord og logo - vi setter sammen annonsen etter fast format
 • Format: 90 x 275 mm
 • En annonse: 9 000 NOK
 • Fire annonser: 28 800 NOK (4 x 7 200 NOK)

1/2 side

 • Stående: 105 x 275 mm
 • Liggende: 210 x 137 mm
 • En annonse: 12 000 NOK
 • Fire annonser: 38 400 NOK (4 x 9 600 NOK)

1/1 side

Helside i magasinet

 • Format: 210 x 275 mm
 • En annonse: 16 000 NOK
 • Fire annonser: 51 200 Euro (4 x 12 800 NOK)

Omslag (innside)

 • Format: 210 x 275 mm
 • En annonse: 18 500 NOK
 • Fire annonser: 59 200 NOK (4 x 14 800 NOK)

Bakside

 • Format: 210 x 275 mm
 • En annonse: 21 500 NOK
 • Fire annonser: 68 800 NOK (4 x 17 200 NOK)

Case-pakke

 • Annonsekunder leverer en helsides annonse samt en redaksjonell tekst med bilder og logo, vi setter opp teksten i magasinets layout
 • Artikkelen publiseres på både norsk og tysk, for 900 NOK ekstra tar vi oss av oversettelsen
 • En pakke: 18 500 NOK
 • Fire pakker: 59 200 NOK (4 x 14 800 NOK)