Publikasjoner

Connect

Connect er et medlems- og næringslivsmagasin som gis ut av Norsk-Tysk Handelskammer. Det tospråklige magasinet gis ut fire ganger i året som papir- og nettutgave og tar for seg ulike norsk-tyske næringslivstemaer.

I tillegg tar magasinet for seg ulike temaer fra kultur, lov og rett samt det omfattende norsk-tyske nettverket.

Gjennom gjestekommentaren får norske og tyske fremtredende journalister, politikere eller næringspersonligheter (som for eksempel Ingrid Brekke og Siv Jensen) mulighet til å kommentere ulike temaer i det norsk-tyske samarbeidet.

 

Connect 3/18

Mobilitet på nye veier

Les også:

 • Gjestekommentar: Dr. Volker Treier fra DIHK om verdensøkonomiens tilstand
 • Medlemshistorie: Freja – Logistikkløsninger for en verden i bevegelse
 • Mitt skrivebord: Zorzis Varnalis – Å jobbe på byggeplassen til det nye Deichman-biblioteket i Oslo

Les her

Connect 2/18

Fra avfall til verdi

Les også:

 • Gjestekommentar: Peggy Simcic Brønn – "Omdømmets betydning"
 • Messer i Tyskland: Intervju med Leif Bergaas om Boot Düsseldorf og den norske båtbransjen
 • Kultur: Tre inngangsdører til tyske og norske podkaster

Les her

Connect 1/18

Høyspent energisektor

Les også:

 • Gjestekommentar: Simon Torp kommenterer tilstanden i tysk politikk og forsøket på regjeringsdannelse
 • Nettverk: Under vår første GreenTech-frokost belyser Anders Bjartnes temaet klimarisiko
 • Kultur: Halldór Gudmundsson om Norges mål som gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019

Les her

Connect 4/17

Yrkesfaglig opplæring

Les også:

 • Gjestekommentar: Clemens Bomsdorf - Forventinger til bokmessen i Frankfurt i 2019
 • Kultur: Den norske operarevolusjonæren
 • Intervju med Martin Bach, instituttleder for Goethe-institutt i Oslo

Les her

Flere publikasjoner

Foruten næringslivsmagasinet Connect offentliggjør også Norsk-Tysk Handelskammer regelmessig andre publikasjoner. Disse brosjyrene er som oftest bransjespesifikke og gir målgruppen et innblikk i sitt spesifikke bransjesegmentet i Tyskland og Norge. I tillegg tilbyr Handelskammeret med sitt festskrift eller avisbilag også et bredere temaspekter i norsk-tysk kontekst. 

Doing Business in the Oil & Gas Sector

Denne publikasjonen fra Global Cluster for Oil & Gas informerer om mulighetene for tyske bedrifter i olje- og gassbransjen i Mexico, Brasil, USA, FAE, Saudi-Arabia, Iran, Aserbajdsjan, Russland og Norge.

Les her

Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometeret tjener som informasjonsgrunnlag og målestokk for tyske og norske bedrifters planlagte og pågående utenlandsaktiviteter. 

Les her

Festskrift 30-årsjubileum

I denne publikasjonen kan du lese om Norsk-Tysk Handelskammers historie, dets politiske og samfunnsmessige stilling samt tilbakeblikk fra betydningsfulle arrangement og besøk i Handelkammerets historie.

Les her