Debatt om Energiewende på den 7. norsk-tyske energikonferansen

Tirsdag 25. april arrangerte Norsk-Tysk Handelskammer for 7. gang den norsk-tyske energikonferansen. På Ekebergrestauranten i Oslo møttes representanter for norske og tyske energikonsern, offentlige instanser og organisasjoner for diskusjoner og foredrag.

  • © F.R., AHK Norwegen

Et av temaene det ble stor diskusjon rundt var følgene av Tysklands «Energiwende». «Fra et økonomisk perspektiv er Energiewende en katastrofe. Siden 2009 har vi ikke sett noen reduksjon i utslippene av drivhusgasser i Tyskland, ikke engang i energisektoren», sa professor doktor Justus Haucap ved institutt for konkurranseøkonomi ved Universitetet i Düsseldorf i sitt innlegg. «Men globalt redder dere verden», kontret leder for Institutt for energiteknikks (Ife) avdeling for energisystemer, Martin Kirkengen.

Haucap begrunnet synet på Energiewende i unødvendig høye kostnader og trakk i stedet fram det norsk-svenske elsertifikatmarkedet som et positivt eksempel. I tillegg hevdet han at subsidieringen av solenergi har gitt den et fortrinn i konkurransen med andre fornybare teknologier.

Kirkengen på sin side trakk fram positive sider ved den tyske energiomstillingen: «De tyske subsidiene innen solenergi har skapt et marked som viser andre markeder at det er mulig å legge om til fornybar kraft.» Han hevdet at dette har vært med på å skape kunnskap som igjen kan være med på å kutte utslipp på lang sikt.

«På samme måte som Energiewende har lagt mye til rette for utbredelsen av solenergi er vi nødt til å legge til rette for andre fornybare teknologier også», forklarte han.

Også norsk gass sin rolle i et energimarked i omstilling var tema på konferansen. Administrerende direktør i DEA Norge AS, Hans-Hermann Andreae, trakk fram gass som en gunstig og sikker måte å dempe CO2-utslipp på i fremtiden.

Både i de faglige innleggene og i de mer uformelle samtalene etterpå ble det klart at Norge og Tyskland fortsatt kan profitere fra et energisamarbeid på mange områder. Den norsk-tyske energikonferansen har de siste årene etablert seg som en spennende møteplass for å utforske dette samarbeidet.

Tilbake