Om oss

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobber for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av dette samarbeidspotensialet landene imellom.

Tjenesteyter

Med vår lange erfaring innen norsk-tysk forretningssamarbeid, vår tverrfaglige fagkompetanse og vår dyptgående kjennskap til markedene, regelverkene og arbeidskulturen i begge land, gir vi bedrifter trygg bistand i søken etter samarbeidspartnere og forretningsmuligheter i det aktuelle markedet. Vi tilbyr markedsrådgivning, juridisk bistand, messehjelp og studieturer til bedrifter som enten er aktive eller ønsker å bli aktive på det norske eller tyske markedet.

Medlemsorganisasjon

I et stadig mer digitalisert samfunn vet vi at kunder setter pris på å møtes ansikt til ansikt og utveksle erfaringer, ideer og muligheter. Vi skaper en plattform for slik utveksling gjennom arrangementer av både faglig og sosial art hvor vi inviterer vårt nettverk av norske og tyske medlemsbedrifter, partnere og kunder.

Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Offisiell representant for tysk næringsliv

På vegne av Forbundsrepublikken Tyskland representerer handelskamrene tyske forretningsinteresser i det aktuelle landet samt jobber for å bekjentgjøre og promotere Tyskland som et attraktivt forretningssted.