Om oss

Norsk-Tysk Handelskammer fremmer samarbeid mellom norsk og tysk næringsliv og bistår bedrifter med å bygge opp og utvide sine næringslivforbindelser i både Norge og Tyskland. Gjennom vårt brede kontaktnett innen norsk og tysk næringsliv kjenner vi godt til markedene i begge land.

Vi er del av et internasjonalt nettverk bestående av tyske handelskamre i utlandet, såkalte Auslandshandelskammern (AHK). Globalt finnes det 140 AHK-kontorer fordelt på over 90 land. Disse er tett tilknyttet de tyske industri- og handelskamrene (IHK) som er regionalt fordelt over hele Tyskland. Våre medlemmer og kunder kan dermed dra nytte av et verdensomspennende rådgivnings- og tjenestenettverk.

Tre felles funksjoner for tyske handelskamre

  • Tjenester for bedrifter: For å støtte opp under forretningsaktiviteter i utlandet tilbyr handelskamrene flere tjenester til bedrifter fra både Tyskland og vertslandet. Dette kan eksempelvis være juridisk rådgivning, skatt, assistanse ved messedeltakelse, studieturer eller markedsrådgivning.
  • Medlemsorganisasjon: Handelskamrene er medlemsorganisasjoner for bedrifter som aktivt er involvert i bilaterale handelsrelasjoner. Medlemsbedriftene gir kamrene den autoriteten som trengs i interaksjon med politiske beslutningstakere, næringsliv og vertsstat i promoteringen av bilateral handel.
  • Offisiell representant for tysk næringsliv: På vegne av Forbundsrepublikken Tyskland har handelskamrene en rolle som nøkkelspiller for tyske bedrifters forretningsutvikling i utlandet. Handelskamrene representerer tyske forretningsinteresser i det aktuelle landet samt jobber for å bekjentgjøre og promotere Tyskland som et attraktivt forretningssted.