Medlemmer

Som medlem i Norsk-Tysk Handelskammer får du tilgang til mange fordeler i vårt omfattende nettverk. Siden 1986 har vi jobbet for å styrke det norsk-tyske samarbeidet og vært en strategisk partner for bedrifter som jobber på tvers av landegrensene. Som representant for tysk næringsliv i Norge, er vi bindeleddet mellom politikere, institusjoner og beslutningstakere i begge land. Vi har mer enn 750 medlemsbedrifter som til sammen har over 50 000 ansatte, og vi er med dette Norges største bilaterale handelskammer.

Vi arrangerer jevnlig møter, seminarer og diskusjonskvelder og nettverkstreff som tar for seg aktuelle temaer fra økonomi, næringsliv og norsk-tysk samarbeid, med relevans for våre medlemmer. Våre arrangement er en flott mulighet til å komme i kontakt med beslutningstakere fra næringsliv og politikk og knytte nye kontakter.