© pxhere.com

Fokus 2019: Maritime Innovation

Hva er Maritime Innovation?

Gjennom vårt årstema ønsker vi å rette spesielt fokus på et utvalgt område gjennom hele året. 2019 er dedikert til maritim innovasjon, og i løpet av året som kommer vil vi derfor gjennomføre en rekke arrangementer og prosjekter under merkelappen Maritime Innovation. Målsetningen vår er å øke bevisstheten om Tysklands og Norges styrker og behov i maritim industri samt åpne forretningsmuligheter for våre medlemmer, partnere og kunder som er aktive eller ønsker å bli aktive på dette feltet.

Maritim næring kan defineres som alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, eller leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter. Med Maritime Innovation mener vi implementering eller praktisk anvendelse av ny teknologi med det formål å øke verdien av maritim næring, enten gjennom bedre og mer effektiv utnyttelse av ressurser, fremstilling av nye produkter eller forbedrede produksjonsprosesser. I bildemodulen under vises de viktigste segmentene for Maritime Innovation i en norsk-tysk kontekst.

 

Viktige markeder og segmenter

 • Green Shipping
  Miljø- og klimavennlige transportløsninger
 • Maritim sikkerhet
  Beskyttelse av kritisk infrastruktur som transportårer, havner og offshore-anlegg; overvåkning og sikring av maritim transport og logistikk
 • Navigasjon
  Optimalisert navigasjon og sikkerhet i skipsfart ved hjelp av innsamling og analyse av sanntidsdata
 • Digitalisering og automatisering
  Digitalisering langs hele den maritime verdikjeden; autonome skip

Løsninger i fellesskap

Globalisering, klimaendringer, ressursknapphet, økonomisk og befolkningsmessig vekst samt teknologiutvikling er drivere som på hver sine måter vil endre maritim næring i årene fremover. Ifølge OECD kan de havbaserte næringene doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Både for Norge og Tyskland skaper disse endringene nye forretningsmuligheter, men også utfordringer. Med den raske utviklingen av ny teknologi, digitalisering og nye produksjonsmetoder, kreves det hele tiden at landene er i forkant av utviklingen.

Både Norge og Tyskland har stolte maritime tradisjoner. Noen av verdens mest høyteknologiske skip seiler under norsk og tysk flagg og bygges og utstyres ved norske og tyske verft, med utstyr og teknologi fra norske og tyske leverandører. Tyskland har i dag verdens 5. største maritime industri, tett fulgt av Norge på sjetteplass. Målt i antall skip er Tyskland og Norge henholdsvis verdens 4. og 7. største skipsfartsnasjoner. Maritim næring skaper arbeidsplasser i alle av begge lands regioner. Opprettholdelsen av konkurransekraft i maritim næring er derfor helt avgjørende for fremtidig velferd i begge land.

Begge land har også teknologimiljøer i verdensklasse innen sine respektive nisjer. Felles for begge land er dessuten at det fra politisk hold er etablert strategier og iverksatt tiltak for å akselerere overgangen til fremtidens maritime industri. Grunnlaget for bilateralt samarbeid og læring på tvers av grenser er derfor stort.

For Norsk-Tysk Handelskammer er det en viktig oppgave å fungere som bindeledd mellom Norge og Tyskland, slik at det kan legges til rette for spredning og deling av kunnskap og teknologi som kan opprettholde begge lands maritime konkurransekraft.

Følg med i våre kommunikasjonskanaler fremover. På vår hjemmeside, blogg og i sosiale medier vil vi jevnlig publisere innhold om temaet. I vår arrangementskalender vil du i løpet av året finne frokostmøter, konferanser, studieturer og bedriftsbesøk med merkelappen Maritime Innovation.

Bli en del av vårt maritime nettverk i 2019!

Oversikt over noen av våre arrangementer med merkelappen Maritime Innovation:The Maritime Industry in Germany
Frokostmøte
Sted: AHK Norwegen, Oslo
26. mars 2019

NorShipping
Messe
Sted: Lillestrøm
4. til 7. juni

Cyber Security in the Maritime Industry
Seminar
Sted: Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo
18. juni

Industry 4.0 and Digitalization in the Norwegian Maritime Industry
Bilateral konferanse og matchmaking
Sted: Ålesund
7. til 10. oktober

Handelskammerets Premium Partnere