Vei- og jernbaneutbygging

© F. Reimann, AHK Norwegen

Dagens norske regjering har satt av et rekordstort beløp til oppgradering av vei- og jernbanenettet gjennom Nasjonal Transportplan. Totalt er det planlagt investeringer på 1 064 milliarder kroner i perioden 2018 til 2029. Av disse brukes 536 milliarder kroner til veiformål. 319 milliarder kroner, eller om lag 35 prosent av den totale økonomiske rammen, er satt av til jernbaneformål. Den norske regjeringen legger stor vekt på at dens transportpolitiske mål kan nås gjennom bruk av ny teknologi, og innfører blant annet en ny innovasjonsordning, Pilot-T, som skal legge til rette for utprøving av ny teknologi. IKT og digitalisering vil her være et viktig verktøy for å oppnå intelligent og optimal drift og vedlikehold av infrastruktur i alle transportsektorene.

Også i Tyskland settes det av rekordhøye summer til vei og skinner. Over 260 milliarder euro skal investeres i infrastruktur de neste 15 årene. Ca. 130 mrd. euro investeres i veinettet, mens 110 milliarder euro går til jernbane. Tyskland har et stort antall leverandører langs hele verdikjeden.

Norsk-Tysk Handelskammer har organisert flere leverandørtreff, og har en rekke tyske leverandører som medlem.