Smarte byer

© F. Reimann, AHK Norwegen

Det finnes ingen klar definisjon på hva en smart by er. Men norske myndigheter definerer det i hvitboken Digital agenda for Norge (2015) som en by der teknologi brukes til å gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i. Smart by-initiativ søker å forbedre offentlige tjenester og livskvalitet for byens innbyggere. Sentralt i den smarte byen er digitale løsninger som kan bidra til mer effektiv og ressursbesparende organisering av bylivet. Både Norge og Tyskland har digitale handlingsplaner som setter ambisiøse mål for digitaliseringen av byrommet, og begge land har opprettet samarbeidsplattformer og forum som skal øke koordinering og kunnskapsutveksling mellom politikk og næringsliv for å bidra til en raskere digitalisering av byene.

I Smart by-markedet er det i stor grad kjøperen som bestemmer farten på byutviklingen. Kjøperen tar hensyn til lovene og reguleringene som til enhver tid gjelder. Myndighetenes regelverk er derfor en viktig driver for utviklingen av en smart økonomi i den smarte byen.

De fleste større byene i Norge har satt i gang Smart by-prosjekter. Norges ubestridte Smart by-hovedstad er Stavanger. Etter Stavanger følger Trondheim og Bodø med ambisiøse pilotprosjekter som nå er i startfasen. I Tyskland har Berlin satt i gang flere tiltak, mens Darmstadt med sine 155 000 innbyggere er et godt eksempel på en mellomstor tysk by som tar digitalisering av byens infrastruktur på alvor. Byen har mange spennende prosjekter, og tester blant annet autonome busser. I tillegg testes en 10 km lang motorveistrekning fra Darmstadt til Frankfurts flyplass for elektrisk lastebiltransport. Utover dette har byen flere prosjekter både innen digitalisering av offentlige tjenester, byutvikling, trafikkstyring og parkering, samt smartere ressursbruk.

Foruten Darmstadt testes autonome kjøretøy ut i større skala i Berlin-Charlottenburg og i München.