Industri

© pxhere.com

Norsk industri, og spesielt norsk kraftkrevende industri, har over lengre tid vist en evne til å holde seg konkurransedyktig i et marked som er svært utsatt for internasjonale konjunkturer. Med høyt kostnadsnivå og stor konkurranse fra lavkostland er det behov for konstant innovasjon og teknologiutvikling i denne bransjen. Den raske og disruptive teknologiutviklingen innen robotisering og digitalisering bidrar til at industri som tidligere ble flyttet ut av landet, nå kan flyttes tilbake. Industri 4.0 ses derfor på som en reell mulighet i Norge til å øke industriens produksjonsevne, bærekraft og konkurransekraft. Samtidig jobbes det intensivt med å innføre Industri 4.0-prinsipper i tysk industri. Det vil derfor være mye å lære av hverandre i årene fremover.