Fornybar energi

© Herr Rose, Wikimedia Commons

Den norske og tyske fornybarnæringen representerer en vekstbransje, og fornybarnæringen er selve navet i omstillingen til lavkarbonsamfunnet. På tross av at Norge er netto eksportør av elektrisitet, vil elektrifiseringen av nye sektorer og økt overføringskapasitet til utlandet føre til et fortsatt behov for utbygging av fornybar energi i årene som kommer. Samtidig bygges det i Tyskland ut vind- og solkraft i et rasende tempo, noe som blant annet har bidratt til at solkraft nå er konkurransedyktig på pris mange steder i verden. Utviklingen med økt desentralisering, digitalisering og energilagring gir både muligheter og utfordringer for begge land. Her er også ofte kompetansen i de to landene komplementær.