Energieffektivisering

© pxhere.com

Energieffektivisering innebærer å bruke mindre energi for å tilby den samme tjenesten. I bygningsmassen oppnås energieffektivisering enten ved å forbedre bygningskroppens energiytelse, etablere smartere systemer for overvåkning og styring av energiforbruk i bygningen, eller levere egenprodusert energi (varme eller elektrisitet) fra omgivelsene.

For Tyskland er energieffektivisering et helt sentralt element i Energiewende, og målet er at det tyske næringslivet skal lede an i overgangen til det fossilfrie samfunnet med de mest energieffektive og samtidig mest bærekraftige løsningene. Innen 2050 er målet at Tysklands primærenergiforbruk skal halveres. I Norge skal energiintensiteten forbedres med 30 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015. I eksisterende bygg skal det spares 10 TWh innen 2030. Energieffektivisering av den norske bygningsmassen skal bidra til å oppnå et mer «energifleksibelt» varmemarked som kan øke landets energiuavhengighet. Mens tyske leverandører har mange gode løsninger for energieffektivisering i bygg, lar Tyskland seg inspirere av Norges ambisiøse energieffektiviseringstiltak i transportsektoren, der de gode incentivene for elbiler bidrar til en kraftig forbedring i energieffektiviteten i bilparken.