Bærekraftige transportsystemer

© F. Reimann, AHK Norwegen

Bærekraftige transportsystemer er klima- og miljøvennlige og bidrar til å forbedre innbyggernes livskvalitet og helse. Dette oppnås i praksis ved å dempe trafikkveksten og legge til rette for mer miljøvennlige transportmidler.

Norge er et laboratorium for grønne løsninger i transportsektoren. På grunn av Norges enestående posisjon som foregangsland for elbiler anses landet for å være et testmarked for transportaktører og bilprodusenter. Både Tesla og de store bilprodusentene fra Tyskland – BMW, Daimler, Audi, Porsche og Volkswagen – velger Norge for testing av sin nye ladeteknologi. I tillegg oppstår det i kjølvannet av elbilsuksessen et økende antall norske start-ups og innovative teknologibedrifter som tilbyr tjenester knyttet til digitalisering av (den stadig mer elektriske) transportsektoren.

På tross av at Tyskland lenge har ligget bak andre, sammenlignbare land innenfor elbilsalg, økte salget med hele 117 prosent i 2017, fra 0,8 prosent til 1,6 prosent av nybilsalget. Om lag 54 500 biler ble solgt med elektrisk motor. Det finnes også en stor underskog av teknologileverandører og digitale start-ups som på forskjellig vis knytter seg til Tysklands enorme bilindustri.

Innen skipsfart leder Norge an internasjonalt, både innen elektrifisering, hydrogen og LNG. Omtrent halvparten av alle LNG-skip er norske. Tyskland, og spesielt miljøene i de viktige havne- og verftsbyene Hamburg, Bremen og Kiel, øker samtidig ambisjonene og har etablert samarbeidsfora med sikte på å øke tempoet i utrullingen av ny teknologi.

Norges operatør av flyplasser, Avinor, besluttet nylig å bestille et elektrisk drevet fly, og har som mål at de første elflyene skal være i rute i innenrikstrafikken i 2025. Den tyske industrikjempen Siemens samarbeider med Rolls-Royce og Airbus om å bygge en flymodell med elmotor. Utviklingsarbeidet vil finne sted i München. Det tyske selskapet Volocopter har utviklet verdens første konsept for ubemannede, elektrisk drevne flyvende taxier, og tester disse ut i Dubai.