Energi

Norge og Tyskland er sterkt knyttet sammen innenfor energi og har ofte overlappende interesser. Norge anses av Tyskland for å være en forutsigbar partner og eksportør av naturgass, mens Tyskland for mange i Norge er et forbilde i klimakampen med sin ambisiøse innfasing av fornybar energi, Energiewende. Med fullføringen av strømkabelen NordLink mellom Norge og Tyskland vil landene knyttes enda sterkere sammen, med muligheter for ytterligere samarbeid som konsekvens.

News