Digitalisering og automatisering

Teknologiutviklingen innen digitalisering og automatisering har vist seg som en mulighet for Norge til å tilbakekalle arbeidsplasser fra utflaggede bedrifter i lavkostland. I tysk kontekst har den styrket industriens konkurransekraft mot utlandet. Tyskland var med sin strategi for digital innovasjon, «Industri 4.0», først ute med å sette i gang tiltak for å ta steget over i den såkalt fjerde industrielle revolusjon, og Norge har i ettertid fulgt etter med opprettelsen av det regjeringsoppnevnte utvalget Digital21 og et Topplederforum for digitalisering i industrien. Topplederforumet er inspirert av det tyske Plattform Industrie 4.0, og samler myndigheter, toppledere i industrien, kunnskapsmiljøer og partene i arbeidslivet. Norsk-Tysk Handelskammer var tidlig ute med å legge til rette for bilateralt samarbeid på dette området, og vil fortsette å prioritere det fremover.

News