Bygg og anlegg

Norsk-Tysk Handelskammer har lang erfaring med bygge- og anleggsbransjen overordnet, samt temaer som energieffektivisering, byutvikling, smarte byer, fornybar varme, infrastruktur, veiprosjekter og avfallsbransjen. Utenlandske oppdragstakere som leverer skattepliktige tjenester og ikke har fast driftssted her i landet er dessuten forpliktet til å ha en avgiftsrepresentant i Norge. Norsk-Tysk Handelskammer representerer til enhver tid en rekke utenlandske entreprenører og sørger for at disse opptrer korrekt i henhold til norsk regelverk.

News