Bærekraft

Bærekraft er et helt sentralt og definerende begrep for bedriftene og teknologiene som Norsk-Tysk Handelskammer har å gjøre med i sitt daglige arbeid, og gjenspeiler også den ønskede utviklingen fra politisk hold i begge land.

News

|

Mer enn bare et skip

|

Fornybar forpakning

|

Den omdiskuterte plasten

Alle nyheter