Kjerneområder

Norsk-Tysk Handelskammer jobber bransjeoverskridende og tilbyr en rekke tjenester til norske og tyske bedrifter, uavhengig av bransje. Noen bransjer og markeder fremhever seg imidlertid som spesielt aktuelle i norsk-tysk forretningskontekst. Disse kan tilknyttes fire overordnede kjerneområder som Norsk-Tysk Handelskammer har definert som sentrale for sine aktuelle og fremtidige aktiviteter:

Viktige markeder

Flere bransjer og markeder er tilknyttet disse fire kjerneområdene på forskjellige måter, og tilknytningen til ett kjerneområde utelukker ikke tilknytning til et annet. Norsk-Tysk Handelskammer anser enkelte bransjer og markeder som spesielt viktige for bilateral kunnskapsutveksling og norsk-tyske handelsrelasjoner.