Industri 4.0-konferanse

For andre år på rad arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer en konferanse om industri 4.0. Konferansen finner sted hos KS Agenda i Oslo den 15. juni 2017.

© Fotolia

Implementing Industry 4.0: Strategic Initiatives and Practical Approaches

Norge er i en omstillingsfase og må veie opp for fallende olje- og gassproduksjon i årene fremover. Samtidig skjer det store endringer internasjonalt i hvordan økonomien organiseres. Den såkalte fjerde industrielle revolusjon, at industrielle produksjonsprosesser integreres gjennom digitalisering og automatisering, byr på store muligheter for høykostlandet Norge. Etter at Tyskland lanserte "Industrie 4.0", en nasjonal strategi for å lede an i den fjerde industrielle revolusjon, har flere andre europeiske land latt seg inspirere og lansert sine egne strategier. Med publiseringen av industrimeldingen rett før påske er Norge i gang med å innføre sin egen strategi for det digitale skiftet, men arbeidet er ennå i støpeskjeen. Hva vil være viktig for å få til en slik industriell transformasjon i Norge? Hvilke rammebetingelser har norsk industri etter lanseringen av den norske regjeringens industrisatsing? Hvordan får vi til en kompetanseoverføring fra de store industriaktørene til de små, og hvordan kan synergieffekter oppstå som følge av samarbeid på tvers av bransjer og regioner? Hva er automatiseringspotensialet i norske industribedrifter? Hvilke lærdommer gir Tysklands industri 4.0-satsing oss? Og ikke minst: hvordan bør norske bedrifter praktisk gå frem i implementeringen av industri 4.0 i egen drift?

Dette er bare noen av spørsmålene som vil bli diskutert når Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med Sintef for andre gang arrangerer en konferanse om industri 4.0. Med konferansen ønsker vi å skape en bilateral plattform for utveksling av kunnskap og erfaringer mellom Norge og Tyskland samt drøfte hvordan industri 4.0 kan implementeres i norsk industri. Fageksperter fra begge land vil dele sine tanker om veien videre for norsk og europeisk industri. Både produserende industribedrifter og systemleverandører vil presentere gode eksempler på hvordan de har jobbet med å innføre industri 4.0-prinsipper i egen drift, til inspirasjon og lærdom for norske bedrifter som ser muligheter for nye forretningsområder og -modeller.

Konferansen vil ta for seg disse temaene:

 • Norges nye industrimelding
 • Utviklingen i Tyskland, Europa og verden
 • Potensialet for videre automatisering og digitalisering i Norge
 • Hvordan dra nytte av EU-samarbeid innen forskning og utvikling?
 • Suksesshistorier fra både Norge og Tyskland

Conference program

SESSION 1: How to accelerate the digitalization of Norwegian industry?

 • 09.00-09.05 Welcome
  Norbert Pestka, Managing Director, German-Norwegian Chamber of Commerce
 • 09.05-09.15 Introduction and moderation
  Daniel Ras-Vidal, Senior Adviser, Abelia – the Business Association of Norwegian Knowledge and Technology-Based Enterprises
 • 09.15-09.35 Making Norwegian industry greener, smarter and more innovative
  Lars Jacob Hiim, State Secretary, Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries
 • 09.35-09.55 The Norwegian strategy from an industrial perspective
  Svein Terje Strandlie, NCE Raufoss
 • 09.55-10.25 Industrie 4.0 – Germany‘s path towards digitizing industrial production
  Dr. Carsten Polenz, Vice President Product & Innovations, SAP, representing Plattform Industrie 4.0
 • 10.25-10.45 New industrial strategies for Norway and the role of clusters as catalysts for change
  Bjørn Arne Skogstad, leader, GCE and NCE cluster program, Innovation Norway

 • 10.45-11.10 Coffee break

 • 11.10-11.30 DIGITAL NORWAY – Building Industrial Ecosystems in the Digital Age
  Rune Torhaug, Director Strategic IT, DNV GL, representing Digital Norway
 • 11.30-11.50 Benefitting from EU cooperation in research and development 
  Stefan Gundersen, Senior Adviser, The Norwegian Research Council
 • 11.50-12.10 Additive Manufacturing: Challenges and Potentials of a Key Technology in the Sense of Industry 4.0
 • Axel Demmer, Head of Department, Fraunhofer Institute for Production Technology IPT
 • 12.10-12.30 Potential for further automation in Norwegian industry
  Lars Erik Wetterwald, Special Adviser, Sintef Raufoss Manufacturing

 • 12.30-13.30 Lunch

SESSION 2: Highlights from national initiatives: success stories and best practices

This session focuses on how the manufacturing industry can increase productivity and sales in the context of Industry 4.0. Several best practice examples will illustrate how high levels of digitization and new business models can create growth and competitive advantage.

 • 13.30-13.50 Lessons from Norway's smartest manufacturer 
  Odd Tore Finnøy, CEO, Brunvoll AS
 • 13.50-14.10 Realising the Potential of Digitalisation
  Thomas Pettersen, Vice President Solutions, Prediktor AS
 • 14:10-14:30 How can PC-based control help you create genuine added value in Industry 4.0 and IoT applications?
  Mikko Uuskoski, Managing Director, Beckhoff Automation Oy, Finland
 • 14.30-14.50 How to stay internationally competitive in additive manufacturing
  Borgar Tronrud, Tronrud Engineering AS

 • 14.50-15.00 Coffee break

SESSION 3: What next for Norwegian industry?

 • 15.00-15.30 Panel discussion
 • 15.30-15.40 Concluding remarks
  Daniel Ras-Vidal, Senior Adviser, Abelia – the Business Association of Norwegian Knowledge and Technology-Based Enterprises

 • 15.40 End of conference