sep. 25

AHK Frokostmøte med THEMA Consulting Group

Frokostmøte om valget i Tyskland, fremtidig energipolitikk og markedskonsekvenser i Tyskland, Norden og Norge.

Valg i Tyskland, fremtidig energipolitikk og markedskonsekvenser i Tyskland, Norden og Norge

Tysklands energipolitikk er avgjørende for energimarkedene i Europa. THEMA Consulting Group og Norsk-Tysk Handelskammer har gleden av å invitere til et frokostmøte om det tyske forbundsdagsvalget og hvilke følger det vil ha for tysk energipolitikk. Arrangementet, som finner sted dagen etter valget, vil belyse de ulike partiprogrammene, se på sannsynlige koalisjoner og drøfte hva disse vil bety for tysk energipolitikk de kommende årene. Frokostmøtet fokusere spesielt på hvilke markedskonsekvenser de ulike partienes forslag (f. eks. utfasing av kull og prisgulv i kvotemarkedet) vil ha i Tyskland, Norden og Norge.

 

Foredragsholder

Arndt von Schemde er partner og daglig leder i THEMA Consulting. Arndts spesialområder er markedsanalyse og markedsmodellering. I THEMA har Arndt jobbet spesielt med utviklingen av The-MA modellen, en nordeuropeisk kraftmarkedsmodell.

Registrering og lett frokost fra kl. 8.30, foredraget begynner kl. 9.00. Etter foredraget åpner vi for spørsmål og svar.

 

 

Tilbake til listen