sep. 03 til sep. 04

Norsk-tysk forum: fagkompetanse og industri 4.0

Todagers seminar på Raufoss

 

Bakgrunn og målsetning

I Norsk-Tysk Handelskammer opplever vi høy interesse for temaene kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstanser og yrkeslivet, særlig knyttet opp mot industri 4.0. Med sin duale opplæringsmodell fordelt på bedrift og skole, er Tyskland et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning da denne er spesielt tilrettelagt for arbeidslivets behov. Tyskland var også tidlig ute med en egen Industri 4.0-strategi – en statlig satsing på digital innovasjon, der arbeidsliv og fremtidens kompetansebehov er et av de viktigste temaene som diskuteres. Norge har mye å lære av Tysklands system for yrkesfaglig utdanning og strategi for Industri 4.0. Samtidig ser man at vi også her hjemme har mange gode pilotprosjekter for en mer praksisnær tilnærming til fagopplæring, samt satsing på økt digitalisering og automatisering.

Med dette som utgangspunkt ønsker vi å etablere et norsk-tysk forum for erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til fagkompetanse og industri 4.0, der målet er et tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland om disse temaene. I løpet av en todagers samling vil vi få en god innføring i tematikken, i tillegg til å høre norske og tyske bedrifter og organisasjoners best practice.

Les mer om industri 4.0

Mandag 3. september:

Innføringsseminar og Best Practice

10.30-11.30: Ankomst og registrering. Enkel lunsj
           Det går tog fra Oslo 09.02, med ankomst Raufoss 10.48

11.30: Velkommen ved Norsk Tysk Handelskammer
           Hanne Marit Grønning Strand og Carine Gronholz

11.35: The German dual VET System and the role of the Chambers of Commerce and Industry
           Steffen Gunnar Bayer, The Association of German Chambers of Commerce and Industry, DIHK

12.05: Best practice Tyskland:
           NN

12.30: Best practice Norge: Benteler Automotive Raufoss AS
           Henrik Wille Mathiassen, Benteler Automotive Raufoss AS

12.50: Dagens fagutdanning i Norge – fremtidige utfordringer og industriens behov
           Hvordan og hvorfor LO jobber med det duale systemet v/Arvid Ellingsen, LO
           Det duale system sett fra arbeidsgiversiden v/Kristian Ilner, NHO

13.05: Paneldiskusjon/samtale: Er den tyske modellen et forbilde for Norge?

13.40: Kaffe og mingling
          Åpen stand med Norsk-Tysk Handelskammer og DIHK:
          Anledning til å stille nærmere spørsmål om den duale modellen i Tyskland og muligheter for                         implementering i Norge

14.30: Industry 4.0 – Readiness level of the German and Norwegian Industry
           Dr. Odd Myklebust, Sintef Manufacturing

14.45: Industry 4.0 and Competence 4.0 – What does the industry need?
           Michael Patrick Zeiner, The German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA)

15.15: Industry 4.0 and education: Use Cases and Testbeds with German SME for Manufacturing
           Dr. Dominik Rohrmus, Labs Network Industrie 4.0 e.V.

15.45: Pause

16.00: Hvordan hjelper MTNC norske små og mellomstore bedrifter i møtet med ny teknologi?
           Mika Tienhaara, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

16.30: Norsk bedriftscase: Hexagon Ragasco
         
 Skjalg Sylte Stavheim, CEO

16.40: Paneldiskusjon/samtale: Hvordan styrke industriens evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen?

17.10: Oppsummering

18.00: Felles middag på Messa på Nammo

Tirsdag 4. september:

Workshop "Benefits of Industry 4.0 for Manufacturing Industries"

Tid: 08.30-14.30
Språk: engelsk

Praksisorientert workshop arrangert av Sintef og tyske Fraunhofer Institut. Målgruppen er industribedrifter med konkrete utfordringer innen Industri 4.0. Case-eksempler diskuteres med mål om å identifisere forbedringspotensial og utfordringer som må løses samt å diskutere frem konkrete løsningsforslag for de deltakende bedriftene. Se denne siden for mer informasjon om workshopen.

Praktisk informasjon

Dinner Reception
Messa på Nammo
Adr.: Lunders vei 22, 2830 Raufoss 
3-retters middag med vinpakke 
Pris: NOK 1100,–

Transport
Det blir satt opp buss fra Raufoss til Gjøvik etter middagen Det går tog fra Raufoss til Oslo kl. 17.40 og 21.42.

Overnatting
Quality Hotel Strand
Elvegata 2-4, 2815 Gjøvik
Telefon: +47 61 13 20 00
E-post: q.strand@choice.no   
Vi har reservert rom på hotellet fra man. 3.9.-tirs. 4.9.
Pris: NOK 1235,– inkl. frokost
Bookingreferanse: Norsk-Tysk Handelskammer, frist for bestilling: 10. august 2018.

Tilbake til listen