mai 23

Medlemsforsamling for Norsk-Tysk Handelskammer

Vi inviterer til Norsk-Tysk Handelskammers årlige ordinære medlemsforsamling for å informere medlemmer om kammerets utvikling.

Før vår ny administrerende direktør tiltrer den 1. juni, vil nåværende direktør Norbert Pestka en siste gang ta oss gjennom årsmøtet og gi oss et innblikk i finanser og høydepunkter fra både 2018 og inneværende år. Det vil i tillegg bli valg av nytt styre og utnevnelse av nytt råd.

Dagsorden for medlemsforsamlingen 2019

 1. Velkommen ved Norsk-Tysk Handelskammers president Anne Marit Panengstuen
 2. Valg av møteleder og person som skal undertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Presentasjon av årsregnskap 2018
 5. Rapport fra styrets økonomiansvarlig
 6. Ansvarsfritakelse for administrasjon og styre
 7. Valg av revisor
 8. Valg av styremedlemmer for de neste to årene
 9. Utnevnelse av rådsmedlemmer for de neste to årene
 10. Utnevnelse av valgkomité
 11. Behandling av eventuelt forhåndsinnleverte saker
Tilbake til listen