okt. 08

Industri 4.0 og digitalisering i den maritime bransjen

Møt tyske leverandører

Arrangementssted

NMK-bygget
Campus Ålesund
Borgundveien 340
6009 Ålesund

https://www.campusalesund.no

Detaljer
Start arrangement
08.10.2019 | 09:00
Slutt arrangement
08.10.2019 | 19:00
Språk
Engelsk
Påmelding

Påmelding

© AdobeStock

Den 8. oktober inviterer vi til en norsk-tysk fagkonferanse om Industri 4.0, digitalisering og potensialet for ny teknologi i den maritime bransjen. Konferansen gjennomføres i samarbeid med GCE Blue Maritime Cluster, det tyske Næringsdepartementet og industriforbundet VDMA.

Både Norge og Tyskland har stolte maritime tradisjoner. Noen av verdens mest høyteknologiske skip seiler under norsk og tysk flagg og bygges og utstyres ved norske og tyske verft, med utstyr og teknologi fra norske og tyske leverandører. Tyskland har i dag verdens 5. største maritime industri, tett fulgt av Norge på sjetteplass. Målt i antall skip er Tyskland og Norge henholdsvis verdens 4. og 7. største skipsfartsnasjoner. Maritim næring skaper arbeidsplasser i alle av begge lands regioner. Opprettholdelsen av konkurransekraft i maritim næring er derfor helt avgjørende for fremtidig velferd i begge land.

Begge land har også teknologimiljøer i verdensklasse innen sine respektive nisjer. Felles for begge land er dessuten at det fra politisk hold er etablert strategier og iverksatt tiltak for å akselerere overgangen til fremtidens maritime industri. Grunnlaget for bilateralt samarbeid og læring på tvers av grenser er derfor stort.

Programmet er under utarbeidelse, men kommer blant annet til å inneholde følgende:

• Industri 4.0 i den tyske maritime bransjen

• Den norske bransjen og arbeidet med fremtidens teknologibehov- og løsninger

• Pitcher fra 8-12 innovative tyske bedrifter

Last ned foreløpig program her.

Arrangementet er en del av et eksportprogram støttet av det tyske nærings- og energidepartementet. Etter konferansen inviterer vi til mingling med tapas og noe godt i glasset.

Individuelle møter

Det er muligheter for B2B-møter med de tyske bedriftene både i forbindelse med konferansen 8. oktober, men også de påfølgende dagene. De reiser gjerne også til din bedrift.

Nærmere informasjon om programmet og de tyske leverandørene kommer her snart. Siden oppdateres fortløpende.

Påmeldingsfrist: Fredag 20. september. Deltakelse på konferansen er gratis, men det faktureres et gebyr på 500 NOK ved påmelding uten oppmøte (no-show).

Tilbake til listen