juni 12

GreenTech-frokost: Sirkulær økonomi

Hva er sirkulær økonomi, og hvilken rolle kan teknologisk gjenbruk spille for miljø og økonomi?

 

 

For å nå klimamålene og samtidig sikre verdiskapning, må økonomien gå fra å være lineær til å bli sirkulær. På Norsk-Tysk Handelskammers andre GreenTech-frokost innleder førsteamanuensis ved BI og vararepresentant for MDG på Stortinget, Per Espen Stoknes, om sirkulær økonomi og hvilken rolle den spiller i fremtidens grønne næringsliv.

Forretningsutvikler Jan-Thore Johnsen fra CHG-MERIDIAN gir oss deretter et konkret innblikk i hvordan en sirkulærøkonomisk tilnærming kan finne fotfeste i IT-bransjen. Hvilken rolle spiller forlengelse av det teknologiske livsløpet i målet om et nullutslippsamfunn, og hvilke utfordringer finnes her med tanke på sletting av personlig data? Er forlengelse av det teknologisk livsløpet det som fører til at den sirkulære økonomien virkelig gir positive utslag for miljøet? Hvordan er du som forbruker trygg på at datamaskiner og mobiltelefoner som omsettes i privatmarkedet er slettet for personlige data, slik at ingen kan rekonstruere dine gamle hemmeligheter? 

Foredragsholdere

Per Espen Stoknes er førsteamanuensis II ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI. Han er utdannet psykolog og forsker på tema som klima- og miljøstrategier, økonomisk psykologi og energisystemer. Fra 2017-2021 er han vararepresentant på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne.

Jan-Thore Johnsen er forretningsutvikler i det tyske selskapet CHG-MERIDIAN med 30 års erfaring fra IT-bransjen. De siste årene har han jobbet med spørsmål rundt sikkerhet og gjenbruk av IT-utstyr fra de største selskapene i Norge, samt påvirkningen dette har på miljøet. Han har også jobbet på den internasjonale arena og samlet ulik erfaring om hvordan det internasjonale samfunnet forstår sirkulær økonomi.

CHG-MERIDIAN har sitt utspring fra byen Weingarten i Baden-Württemberg og har i underkant av 1000 ansatte fordelt på 23 land i Europa og Nord- og Sør-Amerika. CHG-MERIDIAN har til hensikt å administrere sine kunders teknologiinvesteringer på en best mulig økonomisk, oversiktlig og miljømessig måte. Dette gjøres gjennom selskapets tilnærming til sirkulær økonomi.

Tilbake til listen