sep. 11 til sep. 12

Fagkompetanse og Industri 4.0 - i praksis

Kongsberg

Med omvisning og presentasjon av ny digital lab på Fagskolen Tinius Olsen

Den 11. september 2019 inviterer vi til vårt andre norsk-tyske forum om fagkompetanse og industri 4.0. Seminaret finner sted på Kongsberg og arrangeres i samarbeid med Fagskolen Tinius Olsen og Festo.

Seminaret vil gi en god innføring i hvordan skole og næringsliv best kan samarbeide for å sikre at fremtidens medarbeidere møter industriens kompetansebehov, særlig med hensyn til industri 4.0 og økt digitalisering. I tillegg får vi høre norske og tyske bedrifter og organisasjoners best practice. Andre halvdel av seminaret vil inneholde en presentasjon og omvisning på Fagskolen Tinius nye digitale lab, med praktiske eksempler på bruk av denne.

Temaer for seminaret vil være

  • Hvordan tilpasse innholdet i yrkesutdanningene til bedriftenes kompetansebehov og på hvilken måte sørger vi for at medarbeiderne får den kompetansen de trenger for fremtidens industri?
  • Hvordan sikre at også små og mellomstore bedrifter får den nødvendige digitale kompetansen og hvordan kan det best tilrettelegges for samarbeid mellom bedrifter og skole?

Program


Onsdag 11. september

09.00: Arrival & Registration

09.30-09.40: Welcome

Hanne Marit Grønning Strand, German-Norwegian Chamber of Commerce
Eirik Hågensen, Fagskolen Tinius Olsen

9.40-10.00: Kongsbergskolen

Wivi-Ann Bamrud, Kongsberg Næringsforum
Last ned presentasjonen

10.00-10.20: Industry 4.0 and Competence 4.0: The industry and schools at Kongsberg as best-practice

Jonny Pettersen, Fagskolen Tinius Olsen

10.20-10.30: The German Dual Vocational System: Parallels with the Kongsberg model

Carine Gronholz, German-Norwegian Chamber of Commerce
Last ned  presentasjonen

10.30-10.50: Coffee

10.50-11.10: Why Industry 4.0 and what benefits will the digitalization of production give us?

Stefan Johanson, Festo Didactic
Last ned presentasjonen

11.10-11.40: Germany’s “Plattform Industrie 4.0”: Connecting knowledge and experiences

Dr. Carsten Polenz, Vice President – Product & Innovations Sherpa Office, SAP SE/ Plattform Industrie 4.0
Last ned presentasjonen

11.40-12.10: Discussion

12.10-13.10: Lunch

13.20-16.00: Presentation and workshop at the digital lab of Fagskolen 

- Mobile og kognitive roboter
- Digital produksjon av individuelle produkter / MES4 og RFID
- Digital Twin
- Digital pneumatikk konfigureres med en app
Last ned presentasjonen

19.00: Felles middag på Opsahlgården, Kirkegata 10


Torsdag 12. september

9.30-11.30: Bedriftsbesøk hos GKN Aerospace, i samarbeid med KTech

Presentasjon om deres arbeid med fagkompetanse
Omvisning
Diskusjonsrunde

Bakgrunn

I Norsk-Tysk Handelskammer opplever vi høy interesse for temaene kompetansebehov og samarbeid mellom utdanningsinstanser og yrkeslivet, særlig knyttet opp mot industri 4.0. Med sin duale opplæringsmodell fordelt på bedrift og skole, er Tyskland et foregangsland innen yrkesfaglig utdanning da denne er spesielt tilrettelagt for arbeidslivets behov. Tyskland var også tidlig ute med en egen Industri 4.0-strategi – en statlig satsing på digital innovasjon, der arbeidsliv og fremtidens kompetansebehov er et av de viktigste temaene som diskuteres. Norge har mye å lære av Tysklands system for yrkesfaglig utdanning og strategi for Industri 4.0. Samtidig ser man at vi også her hjemme har mange gode pilotprosjekter for en mer praksisnær tilnærming til fagopplæring, samt satsing på økt digitalisering og automatisering.

Med dette som utgangspunkt etablerte vi høsten 2018 et norsk-tysk forum for erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til fagkompetanse og industri 4.0, der målet er et tettere samarbeid mellom Norge og Tyskland om disse temaene.

Deltakeravgift

  • Fagprogram: Deltakelse på seminaret 11. september samt bedriftsbesøk 12. september hvis ønskelig: kr. 1 140,- inkl. mva.
  • Fagprogram og middag: Deltakelse på seminar på dagen og felles middag om kvelden 11. september, samt bedriftsbesøk 12. september hvis ønskelig: kr. 2 440,- inkl. mva.

Meld deg på

Avbestillingsregler

Dersom en deltaker av uforutsette årsaker må avlyse den planlagte reisen, gjelder følgende avbestillingskostnader:

  • Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start: Full refusjon
  • Ved avbestilling 10-4 dager før start: 50 % refusjon
  • Avbestilling mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start: ingen refusjon

Norsk-Tysk Handelskammer er ikke ansvarlig for utgifter deltakerne måtte få i forbindelse med reisen ved uforutsette hendelser som flystreik, avlysning, etc.

Tilbake til listen