okt. 24

Digitalized urban infrastructure: Approaches and solutions in Norway and Germany

Bilateral seminar and matchmaking

24. oktober inviterer vi til et bilateralt seminar om smarte byer og digitale løsninger for vår urbane infrastruktur.

Mulighetene for storstilt energieffektivisering i byer og byområder er enorme og vil være avgjørende for om europeiske land klarer å overholde Paris-avtalen. Samtidig vil denne energieffektiviseringen aldri finne sted om vi ikke tar i bruk nye digitale teknologier som bidrar til at vi organiserer oss og lever bylivene våre smartere.

 

 

Program

På seminaret presenteres aktuelle aktiviteter og prosjekter som kan bidra til mer energieffektive og intelligente byer i Norge og Tyskland. Hør mer om: 

  • Hvordan det tyske Fraunhofer-instituttet arbeider med utvikling av smarte byer 
  • Fredrikstads planer om å bli Norges ledende IoT-by 
  • Hvordan Bryne utnytter nye teknologier for å klare 50 prosents befolkningsvekst i årene fremover
  • Hvorfor eiendomsselskapet OBOS satser på autonome kjøretøy 
  • Mobility-as-a-Service basert på intermodale plattformer 
  • Teknologitrender i transportsektoren

Hør fem innovative tyske bedrifter presentere sine løsninger innen bl.a. mobilitetsplattformer, parkerings- og trafikksystemer i form av korte pitcher. Du kan lese mer om bedriftene som deltar på denne siden.

Last ned det fullstendige programmet som PDF.

Arrangementet holdes på engelsk og er en del av et eksportprogram støttet av det tyske nærings- og energidepartementet.

Tilbake til listen