© pexels.com

8th German-Norwegian Energy Conference

Power to Change – governments, climate & mobility

Arrangementsdetaljer

Tid
26. april 2018, kl. 12:00

Sted
Ekebergrestauranten
Kongsveien 15
0193 Oslo

Kontakt
Carine Gronholz
gronholz(at)handelskammer.no

Priser

Konferanse: 

 • Full pris: 1 600,- NOK eks. mva. 
 • Redusert pris*: 1 200,- NOK eks. mva.
  * Norsk-Tysk Handelskammers medlemmer, FoU, organisasjoner og offentlige myndigheter
  * Ved påmelding av flere deltakere fra samme firma får deltaker 2 og oppover redusert pris

Dinner Reception: 800,- NOK (3-retters meny inklusive vinpakke)

Avbestillingsfrister
Er du forhindret fra å komme ber vi deg melde avbud innen 25. april kl. 12.00. Ellers faktureres et no-show-gebyr på kr. 1 200,- Dersom man har meldt seg på middagen, men er forhindret i å komme på denne, må man melde avbud innen 17. april. Ellers faktureres full pris på 800,- NOK.

 

Partner

«Tysk energi- og klimapolitikk drives i altfor stor grad av slagord uten klare strategier», hevdet. Dr. Felix Matthes fra Öko-Institut på den 8. energikonferansen arrangert av Norsk-Tysk Handelskammer. Årets tittel «Power to Change» pekte nettopp på denne problemstillingen: I hvilken grad kan vi se politisk vilje til forandring, og hva må til fra næringslivets side for at det grønne skiftet skal bli en realitet?

Anja Bischof fra DEA påpekte at olje- og gasselskapene må gjøre seg konkurransedyktige i det grønne skiftet ettersom naturgass spiller en viktig rolle i utfasingen av kullkraft.

Et tema som ble tatt opp gjentatte ganger var behovet for omstilling i transportsektoren. Marit Kristine Vea, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, understreket at utslippsreduksjon i transportsektoren står høyt på regjeringens agenda. Fra Christoph Erdmenger ved samferdselsdepartementet i Baden-Württemberg hørte vi om delstatens mål og tiltak for miljøvennlig mobilitet frem mot 2030, som blant annet innebærer en dobling av kollektivtransporten. Han viste også til at elbilsalget i Tyskland har fordoblet seg på ett år.

Ett høydepunkt var da Haakon Gløersen fra Siemens presenterte selskapets innovative løsning for omstilling i tungtransporten: eHighway er en teknologi som gjør at lastebiler kan kjøre på strøm ved hjelp av installerte overledninger og samtidig lade batteriet for også å kunne kjøre til og fra den elektrifiserte motorveien.

Professor Kurt Rohrig ved Fraunhoferinstituttet IEE presiserte at digitalisering er en essensiell faktor i det grønne skiftet: «Uten digitalisering kan vi ikke imøtekomme etterspørselen i fremtidige energimarkeder», hevdet han. Videre ble sektorkobling fremhevet som en døråpner for nye forretningsmodeller. Hans-Joachim Polk fra VNG nevnte at dette er et felt der gass- og kraftbransjen kan og bør drar nytte hverandre.

SPONSORS

PROGRAM

12.00

Registration

Moderator: Dr. Arndt von Schemde, Managing Partner, THEMA Consulting Group AS

12.30 Welcome

 •  Norbert Pestka, Managing Director of the German-Norwegian Chamber of Commerce
 • Dr. Thomas Götz, German Ambassador to Norway

 

 

12.45

The shaping of new German and Norwegian governments and possible outcomes in the climate- and energy politics

 • Marit Kristine Vea, Political Adviser, Norwegian Ministry of Climate and Environment
 • Dr. Felix Christian Matthes, Research Coordinator for Energy & Climate policy, Öko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology

13.15 Comments

 • from an energy utility’s perspective
  Jan Pedersen, Senior Adviser, Agder Energi AS
 • from an oil & gas company’s perspective
  Anja Bischof, Head of Representative Office Berlin, DEA Deutsche Erdoel AG

13.30 Panel discussion

14.00 Coffee break

14.30

Electrification of energy supply - sector coupling and digitization as drivers of the transformation

 • Prof. Kurt Rohrig, Deputy Director | Division Director Energy Economics and Grid Operation, Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology

15.00 Comments

 • EU policies and chances for new interconnectors
  Paul-Georg Garmer, Senior Manager Public Affairs, TenneT TSO GmbH 
 • Offshore wind: Picking up speed
  Dr. Bernd Schürmann, Head of Energy Economics and Policy, EnBW Energie Baden-Württemberg AG 
 • Is sector coupling, as per definition of the German Government, the best solution? Sharing a different approach
  Hans-Joachim Polk, Member of the Executive Board, Verbundnetz Gas AG 

15.15 Panel Discussion

16.00 Coffee Break

16.20

From Energiewende to Verkehrswende? – Heading towards zero-emission mobility

 • Verkehrswende in Germany? Achievements and challenges
  Christoph Erdmenger, Head of the Sustainable Mobility Department, Ministry of Transport of the State of Baden-Württemberg 
 • The eHighway project: Making transportation of goods go electric
  Haakon Gløersen, Business Development Manager, Siemens Mobility
 • Consequences for the energy sector
  Kristine Fiksen, Partner, THEMA Consulting Group AS 
 • Renewable Oil Substitutes: On the Way to a Commercial Production in Norway
  Gunnar Holen, CEO, Nordic Blue Crude

16.50 Panel Discussion

17.35 Wrap Up

17.45 End of the program

18.00 Dinner reception

FOREDRAGSHOLDERE

Marit Kristine Vea

Political Adviser

Norwegian Ministry of Climate and Environment

 

 

Dr. Felix Christian Matthes

Research Coordinator for Energy & Climate policy

Öko-Institut e.V. – Institute for Applied Ecology

Jan Pedersen 

Senior Adviser

Agder Energi AS

Anja Bischof

Head of Representative Office Berlin

DEA Deutsche Erdoel AG

Prof. Kurt Rohrig

Deputy Director | Division Director Energy Economics and Grid Operation

Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology

Paul-Georg Garmer

Senior Manager Public Affairs

TenneT TSO GmbH

 

 

Dr. Bernd Schürmann

Head of Energy Economics and Policy

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Hans-Joachim Polk

Member of the Executive Board

Verbundnetz Gas AG

Haakon Gløersen 

Business Development Manager

Siemens Mobility

 

 

 

Christoph Erdmenger

Head of the Sustainable Mobility Department

Ministry of Transport of the State of Baden-Württemberg

Kristine Fiksen

Partner

THEMA Consulting Group AS

Gunnar Holen

CEO

Nordic Blue Crude